Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran:104)

Sunday, January 24

Yahoo! Groups Biro Agama dan Kerohanian JPP IPG Ipoh

"Da'i Penggerak Islah, Penjana Khaira Ummah"

Visi:
Menerapkan kefahaman Islam dan membentuk biah solehah

Objektif:

1. Menjadi medium penyampaian maklumat kepada setiap ahli Biro Agama dan Kerohanian JPP IPG Ipoh

2. Membolehkan ahli berkongsi maklumat dengan admin blog Biro Agama dan Kerohanian JPP IPG Ipoh

3. Memudahkan penyampaian maklumat kepada ahli Biro semasa cuti semester


Semua ahli Biro Agama dan Kerohanian perlulah menerima 'invitation' untuk menyertai Yahoo! group Biro Agama dan Kerohanian yang akan dihantar ke email masing-masing

Sebarang maklumat dan pemberitahuan berkenaan aktiviti Biro Agama dan Kerohanian JPP IPG Ipoh akan dihantar melalui Yahoo! group ini

Ahli-ahli Biro juga digalakkan menghantarkan sebarang maklumat dan info-info dakwah kepada Yahoo! group ini untuk dimasukkan ke dalam blog dan disebarkan kepada umum

Yahoo!group hanya akan menjadi aktif dengan kerjasama semua ahli Biro


Firman Allah yang bermaksud: "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan memberi peringatan yang baik dan berhujahlah dengan mereka melalui kata-kata yang baik."

(Surah al-Nahl, ayat 125)
style="border: 0px;"
alt="Click to join birokerohanianjpp"/>

Click to join birokerohanianjpp


Powered by Blogger.