Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran:104)

Saturday, November 15

APA ERTINYA SAYA MENGANUT ISLAM?TAJUK : Apa Ertinya Saya Menganut Islam?
PENULIS : Fathi Yakan
PENERBIT : Dewan Pustaka Fajar


Agama Islam mempunyai penganut yang paling ramai di dunia. Namun begitu, ramai di kalangan umat Islam tidak memahami hakikat sebenar menjadi seorang penganut agama Islam. Salah satu sebab mengapa perkara ini berlaku adalah kerana mereka dilahirkan oleh kedua ibu bapa yang muslim dan menerima Islam sebagai warisan. Buku 'Apa Ertinya Saya Menganut Islam' ini merupakan cetusan daripada pengalaman dakwah penulisnya, Ustaz Fathi Yakan. Ianya disusun supaya umat Islam dapat memahami dengan mudah apakah hakikat sebenar menjadi seorang Muslim. Buku ini dibahagiklan kepada dua bahagian.

Bahagian Pertama
Menerangkan sifat-sifat yang seharusnya ada pada setiap orang yang menganut agama Islam.

Bahagian Kedua
Menerangkan kewajipan beramal dengan amalan-amalan Islam serta kewajipan menggabungkan diri di dalam harakah Islamiah.

Amat penting untuk kita selaku umat Islam, memahami tentang agama yang kita yakini ini. Impaknya, kita dapat sama-sama memperbaiki diri ke arah menjadi seorang Muslim yang sebenar-benar Muslim, bukan Muslim warisan, atau Muslim tempelan. Insya-Allah..

Firman Allah,
"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu untuk bermain-main (sahaja) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami, maka Maha Suci Allah raja yang sebenarnya tiada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) arasy yang mulia."
(Al-Mukminun: 115 - 116)

0 comments:

Powered by Blogger.